Suomen Padelliiton Liittohallituksen kuukausitiedote toukokuu 2020

Tervehdys Suomen koko padelperheelle!

Suomen Padelliiton hallitus toimittaa hallituksen kokousten jälkeen ”Padelliiton kuukausikirjeen”, joka julkaistaan liiton omissa viestintäkanavissa sekä lähetetään sähköpostitse jäsenseuroihin. Tiedotteeseen kootaan ajankohtaisia asioita liiton toimintaan liittyen. Seurojen toivotaan jakavan tiedote edelleen omille jäsenilleen. Tällä tavoin liiton toimintaa saadaan näkyvämmäksi näiltäkin osin. Tiedote julkaistaan myös liiton kotisivulla sekä facebook-ryhmässä.

SUOMEN PADELLIITON TOUKOKUUN KUUKAUSIKIRJE
Suomen Padelliiton hallitus kokoontui perjantaina 8.5.2020 vuoden viidenteen kokoukseensa. Tässäpä liiton hallituksen keväiset terveiset.

TALOUS JA HALLINTO
Suomen Padelliiton hallitus käsitteli tilikauden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ja päätti esittää kevätkokoukselle tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle tilikaudelta 2019.

Hallitus hyväksyi Suomen Padelliiton Antidopingohjelman sekä Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman. Molemmat asiakirjat liitetään liiton kotisivuille sekä lähetetään tiedoksi jäsenseuroille.

TIEDOTUS, MARKKINOINTI JA KUMPPANUUS
Suomen Padelliitolle tulee paljon kyselyitä kenttien rakentamiseen liittyen. Liitto on lähestynyt useita kenttätoimittajia mahdollisen kumppanuuden aloittamisesta. Tavoitteena on tarjota kenttätiedustelijoille suoria yhteyksiä toimittajiin.

MAAJOUKKUEIDEN FANIPAITAKAMPANJA

Suomen naisten ja miesten maajoukkueet valmistautuvat ensi syksyn MM-kilpailuihin. Liitolla on käynnissä Fanipaitakampanja, jossa liiton jäsenet voivat tukea maajoukkueiden valmistautumista ostamalla itselleen maajoukkueiden virallisia pelipaitoja. Paitoja voi tilat verkkokaupasta https://www.zupticket.com/padel

RANKING-JÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄMINEN
Suomen Padelliiton nykyisin käytössä oleva rankingjärjestelmä ei palvele enää kasvaneita pelaaja- ja sarjamääriä. Padelliiton hallitus päätti ottaa käyttöön uuden rankingjärjestelmän. Uudessa järjestelmässä huomioidaan tasapuolisemmin eri sarjojen rinnastaminen rankingpisteiden kertymiseen sekä todenmukaisempi rankinglistojen muodostuminen pelaajien viimeisen 12 kuukauden menestyksen mukaan. Uusi järjestelmä nojaa tenniksen ATP-järjestelmän perusteisiin. Uudessa järjestelmässä huomioidaan ajantasaisesti viimeisen vuoden ajalta kahdeksan parasta kilpailua. Äänestyksen jälkeen hallitus päätti toteuttaa uudistuksen päivämäärällä 1.7.2020. Syyskaudelle lähdetään näin ollen uuden järjestelmän mukaan. Rankinglistaus tulee pysymään pääpiirteittäin nykyisenlaisena, joskin muutoshetkellä listaukseen tulee tapahtumaan joitakin muutoksia. Lähinnä ”vanhat menestykset (yli 12 kk)” jäävät huomiotta ja nykytasoon nojaava viimeaikainen (alle 12 kk) menestyminen kasvattaa merkitystään. Tarkemmat uuden rankingjärjestelmän perusteet julkaistaan liiton kotisivuilla toukokuun aikana.

MAAJOUKKUEIDEN TOIMINTA
Liiton hallitus hyväksyi kilpailutoimikunnan esittämät pelaajat maajoukkueiden 2020 leiritysryhmiin. Valintaperusteina olivat rankingperusteet 31.3.2020 sekä villit kortit (aiemmin ilmoitettu virheellisesti 31.12.2019 päivämäärä). Miesten ja naisten leiritysryhmiin valittiin suoraan 10 parasta ja senioreissa 2 parasta per ikäryhmä. Muiden valittujen pelaajien (yleiset 6 paikkaa ja seniorit 4 paikkaa / ikäryhmä) kohdalla kilpailutoimikunnan jäsenet tutustuivat parhaansa mukaan eri pelaajiin ja toimittivat kukin oman ehdokaslistansa toimikunnan kokoukseen. Kokouksessa yhdessä keskusteltiin pelaajista huomioiden pelitavat, roolit (A ja B) ja mahdollinen nykytaso. Keskustelun perusteella koottiin valintalistat, joista eniten ääniä saaneet valittiin leiritysryhmiin. Maajoukkueiden leiritysryhmät julkaistaan toukokuun aikana. Leiritykset pyritään saamaan käyntiin heti koronavirustilanteen salliessa. Lopulliset kisajoukkueet valitaan lähempänä kilpailuja. Lopullisiin kisajoukkueisiin voidaan valita pelaajia myös leiritysryhmän ulkopuolelta.

SYKSYN KILPAILUIDEN HAKEMINEN

Syksyn liitonalaisten kilpailuiden järjestämisen hakulomake julkaistaan lähiaikoina liiton www-sivuilla ja some -kanavissa. Lisäksi tiedote kilpailuiden hakemisesta lähetetään myös jäsenseuroille. Hakuaika päättyy 30.5.2020. Kilpailutoimikunta tekee hallitukselle 5.6.2020 kokoukseen ehdotuksen syksyn kilpailukalenterista kilpailujärjestäjineen. Kilpailukalenteri julkaistaan 10.6.2020. Syksyn kilpailuiden toteutumisissa huomioidaan koronavirustilanteen muuttuminen suuntaan tai toiseen.

Liiton hallitus päivitti myös sekä SM-kilpailumääräykset että yleiset kilpailumääräykset. Ne julkaistaan toukokuun aikana liiton kotisivuilla ja ne lähetään myös tiedoksi jäsenseuroille.

SUOMEN PADELLIITON KEVÄTKOKOUS JA SEURAWEBINAARI

KEVÄTKOKOUS
Suomen Padelliiton sääntömääräinen kevätkokous järjestetään perjantaina 15.5 klo 17.00. Kokouksen virallinen kutsu asialistoineen on lähetetty jäsenseuroille niiden ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin 1.5.2020. Kokous järjestetään etäyhteyksin.

SEURAWEBINAARI
Liiton kevätkokouksen jälkeen järjestetään Seurawebinaari, jossa esitellään liiton ajankohtaisia asioita ja tarjotaan liiton jäsenseuroille mahdollisuus yhteiseen ajatusten vaihtoon Suomen padelin tulevaisuutta silmällä pitäen.

UUSIA SEUROJA
Padel Club Kuopio ry hyväksyttiin liiton uudeksi jäsenseuraksi. Liitossa on tällä hetkellä 18 jäsenseuraa.

LIITON TULEVAT KILPAILU- JA VALMENNUSTAPAHTUMAT PERUTAAN HEINÄKUUN LOPPUUN SAAKKA
Tulevien liiton tapahtumien suhteen liiton hallitus teki huhtikuun kokouksessaan linjauksen, että koronaviruksen vuoksi kaikki liiton tapahtumat perutaan heinäkuun loppuun saakka. Toukokuulle suunnitellut kilpailut siirretään syyskaudelle. Taso 2-ohjaajakurssille pyritään löytämään uusi aika syksylle. Samoin syksyllä pyritään järjestämään ainakin yksi Taso 1-ohjaajakurssi. Uusista aikatauluista tiedotetaan touko-kesäkuun aikana.

KORONAVIRUS
Padelliitto seuraa koronaviruksen tilannetta Suomessa ja tiedottaa tarpeen mukaan viruksen vaikutuksista liiton alaiseen toimintaan. Liitto kehottaa padelin harrastajia edelleen huomioimaan kaikki mahdolliset tekijät viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Seuroja padelliitto kehottaa edelleen pidättäytymään ohjatun toiminnan järjestämisestä 31.5.2020 saakka.

Suomen Padelliitto suosittaa seuroja toimimaan Valtioneuvoston ohjeistuksien mukaan. Seurojen harjoitus- ja kilpailutoimintaa voi järjestää 1.6. alkaen lähikontakteja välttäen. Harjoitus- ja kilpailutoiminnan tulee tapahtua alle 50 hengen ryhmissä. Harjoitus- ja kilpailutoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota käsihygieniaan. Kädet on pestävä huolellisesti ennen ja jälkeen tapahtuman. Käsidesiä on suositeltavaa olla saatavilla tapahtumien aikana.

Padelliitto korostaa käsi- ja yskimishygienian merkitystä kaikessa toiminnassa. Suosittelemme seuraamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksia. Lue lisää alla olevista linkeistä:
1) https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

2) https://thl.fi/fi/-/koronavirukseen-ja-kasihygieniaan-liittyvat-viestintamateriaalit-ovat-vapaasti-hyodynnettavissa-lataa-suoraan-thl-n-aineistopankista-

Padelliiton hallitus kokoontuu seuraavan kerran 5.6.2020. Hallitus ottaa mielellään vastaan ideoita ja kehitysehdotuksia Suomen padelin kasvun tukemiseen.

Keväisin terveisin!
Suomen Padelliiton hallitus

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: