Vuoden 2024 kilpailu- ja siirtomääräykset sekä sarjapadelin sarjakirja päivitetty

Tammikuu 17.1.2024


Suomen Padelliiton on tehnyt päivityksiä vuoden 2024 kilpailu- ja siirtomäääräyksiin sekä julkaissut sarjapadelin sarjakirjan. Kaikki päivitetyt versiot astuvat voimaan maanantaina 22.1.2024 alkaen.

Keskeiset muutokset kilpailumääräyksissä

Kilpailumääräyksiä on päivitetty vastaamaan lajin suosion myötä kasvaneiden lisenssipelaajien tarpeita. Myös joitain kohtia on selkeytetty ja yleisesti ottaen annettu kilpailunjohtajalle aikaisempia vuosia enemmän päätöksentekovaltaa.

Muutoksia ja päivityksiä on tehty mm. seuraaviin osa-alueisiin:

  • Luokkarajat
  • Uutena luokkana käyttöönotettu A2
  • Ulkomaalaispelaajien tasonmääritys
  • Jälki-ilmoittautuminen kilpailuihin
  • Syöttökohdan tarkentaminen
  • Osallistujien tason vaikuttaminen pistekertoimeen

Keskeiset huomiot siirtomääräyksissä ja sarjapadelissa

Siirtomääräyksien päivityksessä Padelliitto haluaa selkeyttää siirtoehtoja niin pelaajille kuin myös seuroille.

Pelaajien edustusoikeuden määräytymisessä on havaittu olleen epätietoisuutta erityisesti seurojen sisällä ja uusilla päivityksillä halutaan tarkentaa käytänteitä ja pelaajien edustusoikeuden tarpeellisuutta. Siirtopalvelulla halutaan korostaa erityisesti sitä että järjestelmä on rakennettu suojelemaan ennenkaikkea jäsenseuroja, mutta auttamaan myös pelaajia ymmärtämään seuraan kuulumisen perusperiaatteita.

Päivitetyt siirtomääräykset ja sarjapadelsäännöt mahdollistavat jatkossakin pelaajalle oikeuden edustaa eri seuroja eri kilpasarjoissa. Aiempien vuosien lailla pelaajilla on oikeus esim. edustaa kansallisella tasolla eri seuraa kuin seurajoukkueiden sarjapadelissa, mutta pelaaja on velvollinen hoitamaan velvoitteensa vanhaan seuraan ja tiedoittaa siirroista niin molempia osapuolisia seuroja kuin myös tehdä virallinen hakemus liiton palvelun kautta. Seurat ovat ensisijassa vastuussa siirtokäytänteiden tiedon jakamisesta omille jäsenilleen ja varsinkin mahdollisissa siirtotilanteissa uusille pelaajilleen.

Muita tärkeitä huomioon otettavia seikkoja tuoreista päivityksistä:

a) Pelaaja voi veloituksetta siirtyä uuteen seuraan ke 24.1.2024 klo 23.59 mennessä, mutta on edelleen asiasta ilmoitusvelvollinen seuroille sekä liittoon. Seuraedustuksen muutosta ja seurasiirtoa pääsee hakemaan täältä: https://padel.fi/kilpailutoiminta/#seuraedustuksenmuutokset

b) sarjapadelin siirtohintaa yhtenäistetty

c) tarkennus saman seuran joukkueissa sarjapadelkauden aikana

Sarjapadelin sarjakirjaan on päivitetty kilpailujärjestelmää mm. sarjoista nousemisen ja tippumisen muotoutumisesta sarjakauden aikana, kilpailunjohtajan ja kapteenien vastuista sekä päivitetty myös ensi kauden ranking-pisteytys sarjapelien osalta.

Suurimpina muutoksina edellisiin kausiin verrattuna on naisten oikeus pelata sarjapadelia samanaikaisesti myös miesten kaikilla sarjatasoilla. Aiempina vuosina nainen on voinut kilpailla korkeintaan miesten ykkösessä, eikä ole voinut edustaa samaan aikaan saman tai toisen seuran naisten joukkuetta.

Toinen viime kaudesta tehty merkittävä muutos on Cup-muodossa pelattavien pleijari- ja karsintaotteluiden pelijärjestys.