Padelliitto ottaa käyttöön uuden kilpailujärjestelmän

Lauantai 19.11.2022


Suomen Padelliitto ottaa loppuvuoden aikana käyttöönsä Padelutionin kilpailujärjestelmän, joka korvaa aiemmin käytössä olleen Rankedinin. Järjestelmän ensimmäinen käyttöönotto tapahtuu jo kuluvan vuoden joulukuussa, sarjapadelkauden avauskierroksella 3.-4.12.2022. Muissa liiton kilpailutapahtumissa palvelu otetaan käyttöön heti tammikuun ensimmäisistä kilpailuista alkaen.

Suomen Padeliitto aloitti loppukesästä kartoittamaan uutta digitaalista kilpailualustaa, jonka avulla haluttiin ennen kaikkea helpottaa liiton alaisten kilpailujen ja tapahtumien järjestämistä, kilpailemista sekä lajin yleistä harrastamista Suomessa. Liiton tarkoituksena oli löytää järjestelmä, joka olisi käyttäjilleen selkeä, helppokäyttöinen ja edullinen. Palvelun tulisi palvella koko kotimaista lajiyhteisöä, toimia liiton virallisena kilpailujärjestelmänä ja siinä tulee olla mahdollisuus ylläpitää Suomen virallista padel-rankingia. Järjestelmää tulisi pystyä hyödyntämään myös entistä paremmin sarjapadelin kilpailualustana ja tärkeimpänä sen avulla pystyttäisiin yhdistettyä muut liiton käyttämät käyttöjärjestelmät toisiinsa, kuten lisenssialustana toimiva Suomisport.

Syksyllä Padelliitto solmi yhteistyösopimuksen kotimaisen ohjelmistosuunnitteluun ja valmistukseen toiminnassaan keskittyvän ja lajin parissa jo aiemmin toimineen yrityksen, Padelution Oy:n kanssa.

Padelutionin kautta selkeyttä ja toimivuutta kilpailutapahtumiin sekä lajin harrastamiseen

Padelution on espoolainen yritys, joka on toiminut nyt reilun vuoden lajin parissa sekä luonut nimeään kantavan digitaalisen käyttöalustan padelution.com :n. Padelution.com on tarjonnut seuroille ja klubeille alustan mm. omien hallisarjojensa järjestämiseen. Harrastajille vastaavasti mahdollisuuden kirjata omien pelien ja kilpailujen tuloksia ilmaiseksi ja seurata oman tasoluokkansa kehitystä muihin pelaajiin verrattuna rating-ominaisuuden kautta. Yrityksen perustajat ja ydinhenkilöt tulevat lajin parista ja tuntevat järjestelmään vaadittavat ominaisuudet kuin omat taskunsa.

Kun kaksi intohimoista padelistia kohtaavat, saattavat he päätyä tekemään Suomeen uutta kilpailujärjestelmää padeliin – näin meille kävi yhtiökumppanini Heikki Lampisen kanssa. Olemme nyt vuoden ajan työskennelleet Padelutionin parissa jatkuvasti kehittäen palveluamme kumppaneiltamme sekä pelaajilta saadun palautteen pohjalta. Yhteistyö Suomen Padelliiton kanssa on meille erittäin merkittävä askel eteenpäin liiton ollessa merkittävin kumppani suomalaisen padelkulttuurin edistäjänä. Olemme sitoutuneita kehittämään Padelutionista paras koskaan padelissa nähty kilpailujärjestelmä. Jotta pystyisimme seisomaan sanojemme takana, emme yritä olla paras järjestelmä jokaiseen urheilulajiin, vaan fokusoimme vahvasti padeliin”, iloitsee Padelutionin toimitusjohtaja Niko Neuvonen.

Padel on jatkanut vuoden 2022 aikana suurta kasvuaan Suomessa ja maamme eri klubeilla arvioidaan pelaavan jo 85 000–100 000 aktiiviharrastajaa. Samalla kilpapelaajien määrät ovat äärimmäisen vahvassa kasvussa, josta kertovat myös viime vuodesta yli tuplaantuneet kilpailulisenssimäärät. Lajin suosio jatkaa vahvaa kasvuaan ympäri Suomen, kertoo Suomen Padelliiton toiminnanjohtaja Visa Korhonen.

On mahtavaa, että löysimme yhteistyökumppaniksemme jo ennestään lajin tuntevan, intohimoisen ja aktiivisen toimijan, joka haluaa olla mukana isossa roolissa padelin kilpailu- ja harrastustoimintojen kehitystyössä. Lajin kasvavien harrastaja- ja kilpailijamäärien tueksi tarvitsemme järjestelmän, jonka avulla pystymme yhdistämään käyttämämme työkalut, seurat sekä liikkujat. Uuden järjestelmän avulla pystymme jatkossa entistä paremmin tavoittamaan kotimaiset pelaajat ja samalla tukemaan lajimme harrastamista, kilpailemista että seuratoimintaa. Padelutionia ja Padelliittoa yhdistävät suuri halu vahvistaa lajia yhteistyön ja yhdessä tekemisen kautta. Padelutionin kanssa pystymme kehittämään järjestelmästämme haluamamme ja voimme jatkokehittää sen ominaisuuksia yhdessä koko kotimaisen lajiyhteisömme kanssa”, Korhonen jatkaa.

Palvelun käyttöönotto, koulutukset seuroille, tuki ja siirtymän aikataulut

Padelution tarjoaa kilpailujen järjestäjille järjestelmän testikäyttö mahdollisuuden. Halukkaiden seurojen kilpailujohtajille jaetaan linkki testiympäristöön 13.12.2022, jonne tulee luoda tunnukset ja rekisteröityä. (Huom! Samat tunnukset eivät toimi liveympäristössä) Luodaksenne esimerkiksi tapahtuman testiympäristöön kilpailunjohtajien tulee ilmoittaa tästä halukkuudesta sähköpostitse niko.neuvonen@padelution.com tai WhatsAppilla 040-7661957. (Tässä kohtaa testaajien tulee olla jo rekisteröitynyt testiympäristöön.)

Testiympäristössä ei pysty pyörittämään oikeita kisoja, sillä se ei ole yhdistetty oikeaan dataan. Mikäli kilpailujärjestäjillä kuitenkin on halua testata palvelua jossain oikeassa tapahtumassa jo ennen vuoden vaihdetta, voivat he olla yhteydessä Niko Neuvoseen. niko.neuvonen@padelution.com /040-7661957

Käyttöönottokoulutus

Padelliitto ja Padelution järjestävät seuroille ja kilpailun johtajille käyttöönottokoulutuksen. Koulutus järjestetään etänä Teamsissa kahtena peräkkäisenä päivänä. Ensimmäinen koulutus järjestetään 12.12.2022 klo 14.00-15.30 – toinen 13.12.2022 klo 9.00-10.30. Kumpaankin osallistuminen ei ole tarpeellista – koulutukset ovat samansisältöisiä.

Sarjapadelia varten järjestetään oma koulutus 30.11.2022 klo 9.00–10.30.

Koulutukset nauhoitetaan ja toimitetaan kaikille siltä varalta, ettei joku päässyt koulutukseen.

Tuki kilpailujen järjestämistä varten

Seuroille jaetaan kutsulinkki WhatsApp-ryhmään, joka on tarkoitettu kilpailunjärjestäjille. Ryhmään liittyminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Näin näette muidenkin kysymykset ja samoin Padelutionin ja Padelliiton vastaukset kysymyksiin.

Sarjapadelia varten luodaan oma WhatsApp-ryhmä.

Kilpailujen ennakkomaksaminen

Valtaosa kilpailijoiden osallistumismaksuista on tarkoituksena siirtää uudessa kilpailujärjestelmässä ennakkomaksujen taakse. Tämä siirtymä toteutetaan alkuvuoden aikana. Ennakkomaksut mahdollistavat kilpailujärjestäjien resurssien vapauttamisen kilpailupaikalla muihin hommiin. Järjestelmä mahdollistaa ilmoittautumisten peruuttamisen ennen ilmoittautumisajan umpeutumista ja tällöin järjestelmä palauttaa rahat ilmoittautuneelle automaattisesti. Myös manuaalinen rahojen palauttaminen ja osallistujien poistaminen/vaihtaminen on mahdollista suoraan uudessa järjestelmässä.

Myös lisenssien tarkistus kisapaikoilla poistuu, sillä järjestelmän on tarkoitus tehdä tämäkin automaattisesti. Padelution on linkitetty Suomisporttiin, josta tieto saadaan.

Ohjeita näiden toimintojen käyttöönottoon tulee myöhemmin.

Jatkuvaa kehitystä

Padelutionin tavoitteena on viedä suomalainen padelkulttuuri seuraavalle teknologiselle tasolle, mutta aivan vielä ei ole kaikki valmista. Kaikki oleelliset toiminnot toimivat heti vuoden alusta, mutta palvelun kehitystyötä jatketaan säännöllisesti. Palveluun on luvassa valtavasti uusia ominaisuuksia, kuten Padelution App on luvassa 2023 puolella.

Palvelua tehdään lajiyhteisöä varten, joten käyttäjillä ja varsinkin seuroilla on myös mahdollisuus osallistua järjestelmän kehittämiseen palautteiden ja käyttökokemusten jakamisen kautta.

Järjestelmään rekisteröityminen

Järjestelmään voi rekisteröityä koska tahansa osoitteessa www.padelution.com. Palvelua voi käyttää suomeksi tai englanniksi.

Rekisteröityessä pelaajien tulisi käyttää samaa sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa kuin RankedInissä, jotta Datan siirto onnistuu mahdollisimman hyvin. Mikäli pelaajan sähköposti on eri RankedInissä kuin Padelutionissa, tulisi pelaajan muuttaa Padelutionissa oleva sähköpostinsa vastaamaan RankedInissä olevaa.

Siirtymän aikataulut
Sarjapadelin kisajärjestäjille pääsy sarjapadeliin25.11.2022
Sarjapadel etäkoulutus klo 9.00–10.30
30.11.2022
Sarjapadelin järjestäjille toimitetaan linkki WhatsApp-ryhmään30.11.2022
Ensimmäinen Sarjapadel-kierros
3.12.2022
Etäkoulutus vol 1 kilpailujärjestelmä klo 14.00–15.30 12.12.2022
Etäkoulutus vol 2 kilpailujärjestelmä klo 9.00–10.3013.12.2022
Kilpailujärjestäjille toimitetaan linkki testiympäristöön
13.12.2022
Kilpailujärjestäjille toimitetaan linkki WhatsApp-ryhmään
13.12.2022
Ensimmäinen kilpailujen ilmoittautuminen avataan 26.12.2022
Ensimmäiset kilpailut järjestetään Padelutionissa (pl. Sarjapadel)13.1.2023

ILMOITTAUTUMINEN KÄYTTÖKOULUTUKSIIN: riina.raskunen@padel.fi

Lisätietoja:

Suomen Padelliitto
Riina Raskunen

Kilpailukoordinaattori 
041-3149610
riina.raskunen@padel.fi 

Padelution Oy
Niko Neuvonen

Toimitusjohtaja 
040-7661957
niko.neuvonen@padelution.com 
info@padelution.com
www.padelution.com 

Padelution Oy
Heikki Lampinen

Tekninen johtaja 
040-8256726
heikki.lampinen@padelution.com 
info@padelution.com
www.padelution.com