Kuudelle Padelliiton jäsenseuralle seuratoiminnan kehittämistukea vuodelle 2022

Keskiviikko 20.4.2022


Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille yhteensä 4 615 200 euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratuen avulla lisätään erityisesti matalan harrastuskynnyksen toimintaa lapsille ja nuorille. Lisäksi hallitusohjelmassa on osoitettu seuratukeen vuosittaista lisämäärärahaa kohdennettuna vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastuksen tukemiseksi. Valtionavustusta seuratoimintansa kehittämiseen vuodelle 2022 jaettiin viidelle padelseuralle.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen myöntämät seuratoiminnan kehittämistuet on julkaistu tänään keskiviikkona 20.4.2022. Seuratukea myönnettiin yhteensä 376 hankkeelle. Niistä jatkoa aiemmalle hankkeelle on 145 ja uusia kehittämishankkeita on 231. 

Seuratuen avulla edistetään ja toteutetaan tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia liikunnan harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille erityisesti matalan kynnyksen toiminnan kautta. 

Koronapandemia on vaikuttanut laajasti seuratoimintaan, mutta kuitenkin vaihtelevalla tavalla eri puolilla maatamme. Osa seuroista on pystynyt korona-aikana kasvattamaan harrastajamääriä, osa tavoittelee kehittämisessä harrastajamäärien palauttamista pandemiaa edeltävälle tasolle, ministeri Kurvinen toteaa.

Tämän vuoden hankkeissa on erityisen paljon esillä nuorten drop outin vähentäminen. Toimintaa kehitetään joko perustamalla erityisesti yli 13-vuotiaille ja sitä vanhemmille omia harrasteryhmiä, ottamalla nuoria mukaan seuran kehittämiseen, kouluttamalla nuoria ohjaaja-, toimitsija- ja tuomaritehtäviin. Lisäksi on hankkeita, joissa lähdetään toteuttamaan nuorten toivomia ja esittämiä toimenpiteitä.

Seurojen elinvoiman kannalta on hyvä, että lasten ja nuorten ääntä kuunnellaan ja seurat kehittävät toimintaansa myös siten, mitä harrastajat itse odottavat ja haluavat toiminnalta.

Seuratukea pyritään jakamaan vuosittain mahdollisimman monelle eri seuralle. Tämän vuoden myönnöissä on uusia avustuksen saajia 85. Myöntöjä harkitessa kiinnitetään huomiota siihen, miten hakija on saanut valtionavustusta edellisinä vuosina ja kuinka paljon yhteensä eri vuosina. 

Seuratukea Padelliiton jäsenseuroille yhteensä 89.000€

Yli puolet hakeneista padelseuroista saivat myönteisen avustuspäätöksen. Avustuksen saaneiden seurojen hyväksyttyjen hankeprojektien aihepiirit vaihtelevat mm. junioripäällikön palkaamisesta, erityispadelin ohjaamiseen ja iltapäiväkerho-toimintoihin ym. Padelhankkeisiin saatujen avustuksien kokonaisarvo nousi yhteensä 65.000 euroon.

Padelperheesta yhteensä 9 seuraa jätti padelhankkeisiin liittyvän seuratukihakemuksensa viime marraskuun määräaikaan mennessä. Lisäksi Padelliiton jäsenseuroista helsinkiläinen monilajiseura Sata-Tennis* sai myönnetyn avustuksen uuden toiminnanjohtajan palkkaamiseksi. Heidän kohdalla tuki kohdennetaan koko seuran toimintaa kehittävän henkilön palkkaamiseen. 

Seuratoiminnan kehittämistuki 2022 – Padelhankkeet ja Padelliiton jäsenseurojen saamat avustukset 
SeuraPaikkakuntaHankeSaatu avustus
Padel Club Kuopio ry KuopioPadelin kehittäminen koko perheen liikuntaharrastukseksi!5 500 €
Padel Or Die! ry SeinäjokiSeinäjokiPadel – Laji kaikille! 12 500 €
Padel Tampere ry
TampereJunioripäällikkö15 000 €
Rajamäen Kehitys ry
NurmijärviPadelvalmennus21 000 €
Sata-Tennis*HelsinkiUusi Toiminnanjohtaja24 000 €
Åbo Lawn-Tennis Klubb rfTurkuPadelin iltapäivätoiminta11 000 €

Hankkeiden keskinäisessä arvioinnissa on pyritty suosimaan seurojen yhteishankkeita, koska tällöin avustuksen piiriin pääsee useampi seura. Hankkeiden vaikuttavuutta arvioidaan suhteessa seuran toimintaympäristöön. Vaikuttavuus on suurempaa, jos seuran kehittämishanke on ns. alueellista eli toimintaa kehitetään yli kuntarajojen.

Kaikki hakijat (joita oli 695) saavat päätöskirjeen postitse toukokuussa. Avustukset maksetaan niin ikään toukokuun kuluessa.

Lisätietoja: ylitarkastaja Sari Virta, p. 0295 330 377

Tutustu: Myönnetyt avustukset ja tietoa seuratoiminnan kehittämistuesta

Lue lisää padelin seuratoiminnan kehittymisestä: Suomen Padelliiton seuramäärät hyvässä kasvussa – lajin seuratoiminta jatkaa kehitystään