Ensimmäiset Padelliiton kilpailunjohtajat koulutettu

Padelin lajiolosuhteiden ja harrastajamäärien kasvun myötä myös lajin kilpailutapahtumien määrä on ollut viime vuosina suuressa kasvussa Suomessa. Kysynnän sekä tarjonnan jatkaessa suurta kasvuaan onkin kuluvasta vuodesta varmasti tulossa Padelliiton tähänastisen historian tapahtumarikkain vuosi. 

Kasvua ja kilpailutapahtumatoimintoja tukeakseen Suomen Padelliitto rakensi vuoden 2021 aikana kilpailutapahtumien järjestämistä tukevan Kilpailujohtajakoulutuksen. Järjestyksessään ensimmäinen kilpailunjohtajakoulutus järjestettiin joulukuussa 2021 ja mukaan ilmoittautui liiton jäsenseuroista lopulta yli 50 osallistujaa ympäri maan. Koulutus järjestettiin kokonaisuudessaan etänä ja pääkouluttajana toimi Padelliitosta Markus Männistö. Koulutuksen sääntö- ja tuomariosuudesta vastasi Padelliiton tuomari, kansainvälisen tuomarikoulutuksen suorittanut Anne Kokko. Käyttöjärjestelmä RankedInin saloihin opasti Jyrki Hero Padel Club Finlandista.

Padelliiton kilpailunjohtajakoulutuksen toteuttaminen on osa liiton kilpailutoiminnallista strategiaa, jonka päälimmäisenä tavoitteena on kehittää padelkilpailujen sujuvuutta sekä yhteneväisyyttä maanlaajuisesti. Koulutuksen avulla halutaan myös helpottaa seurojen kilpailujärjestelyjä ja avustaa kilpailunjohtajia tapahtumien luonnissa sekä aikatauluttamisessa, jotta tapahtumiin osallistuvat kilpailijat pystyisivät keskittymään kilpailuihin ilman ylimääräisiä häiriöitä sekä osallistuminen tapahtumiin säilyisi urheilijoille ja harrastajille turvallisena.

Koulutussisältö ja tulevat koulutukset

Suomen Padelliiton kilpailujohtajien koulutukset toteutetaan yksi päiväisenä etäkoulutuksena.
Koulutuksen kesto on yhteensä 3h.

Koulutuksen sisältö:

– Suomen Padelliiton kilpailumääräykset
– Tuomarien osio
– RankedIn-järjestelmän käyttödemo ja käytön opettelu käytännön esimerkkien kautta
– Kilpailutapahtuman markkinointi

Koulutus on Padelliiton alaisia kilpailuja järjestävien seurojen vastaaville kilpailunjohtajille veloitukseton, mutta vuoden 2022 alusta lähtien pakollinen. 

Tulevat vuoden 2022 kilpailunjohtajakoulutuksien aikataulut:

Kilpailukoulutuksia tullaan järjestämään kuluvan kalenterivuoden aikana seuraavasti:

Ke 23.3.2022 klo 17-20

Ma 22.8.2022 klo 17-20

Ke 14.12.2022 klo 17-20

Kilpailunjohtajakoulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu Padelliiton nettisivujen kautta: 

https://padel.fi/seuroille/#koulutukset

Koulutukset -sivuille päivitetään myös liiton muut tulevat koulutukset, niiden aikataulut ja paikkakunnat.

Palautekysely koulutuksen suorittaneille

Suomen Padelliiton koulutuksia pyritään kehittämään hyvässä vuorovaikutuksessa koulutuksiin osallistuneiden tahojen sekä liiton jäsenseurojen kanssa. Joulukuussa ensimmäiseen kilpailujohtajakoulutukseen osallistuneita kilpailunjärjestäjiä toivotaankin antavan palautteita käydystä koulutuksesta ja hyödyntää saatuja palautteita koulutuksen kehitystyössä.

Palautteita koulutuksiin liittyen voit antaa oheisen linkin kautta:

https://gest.fi/customers/jkcedi/3788