Visa Korhonen nimitetty Suomen Padelliiton toiminnanjohtajaksi

Suomen Padelliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi on nimitetty imatralaislähtöinen ja nykyään Hyvinkäällä asuva Visa Korhonen. Korhonen siirtyy toiminnanjohtajan tehtäviin liiton sisäisellä siirrolla.

Visa Korhonen on ehtinyt aiemmin luomaan jo pitkän työuran urheilu-, liikunta sekä matkailualojen eri sektoreilla ja viimeisimmän vuoden ajan hän on toiminut Suomen Padelliiton palveluksessa liittokoordinaattorin tehtävissä. Vuoden 2022 alusta lähtien Korhonen ottaa vastaan ison roolin Padelliiton operatiivisten toimintojen johtamisessa sekä merkittävän roolin kotimaisen padelin edistämiseen liittyvissä toiminnoissa.

Korhonen on erittäin innostunut uudesta toimenkuvastaan ja odottaakin malttamattomana uusien hankkeiden ja toimintastrategioiden käynnistymistä:

– Tunnen itseni todella onnekkaaksi saadessani mahdollisuuden ottaa vetovastuun organisaatiomme johdosta sekä päästessäni yhdessä tiimini, jäsenseurojemme että yhteistyökumppaneidemme kanssa jalostamaan suomalaista padelin kehitystä ja vielä edelleen edistämään sen murtautumista pikkuhiljaa mukaan isompien lajien joukkoon suomalaisella urheilukentällä. Töitä on toki paljon tehtävänä kaikilla toimintasektoreilla, mutta päivä kerrallaan mennään eteenpäin ja kehitytään. Erityisen innokkaasti odotan uuden kilpailukauden käynnistymistä sekä uusien toimintastrategioiden toimeenpanoja.

Tekemistä ja työntäyteisiä vuorokausia on varmasti jatkossakin luvassa, koska padel on kehittynyt kaikilla osa-alueillaan uskomattoman kovalla vauhdilla niin Suomessa kuin myös ympäri maailmaa viime vuosien aikana. Vuoden 2021 aikana vauhti vain kiihtyi ja edeltävä vuosi olikin varmasti lajille toistaiseksi historian menestyksekkäin maailmanlaajuisestikin.

Suomessa positiivista kasvua nähtiin erityisesti lajiolosuhteiden parantumisen ja kenttämäärien nousun myötä, mutta myös muilla tärkeillä mittareilla. Kenttäkasvu tarjosikin yhä useammille liikkujille, lapsista seniori- ja aktiiviharrastajiin, mahdollisuuden harrastaa lajia ympäri maan ja tämän seurauksena kaikki Padelliiton seuraamat kehityksen mittarit (mm. harrastaja- ja seuramäärät) kasvoivat vähintään yli puolella verrattuna vuoden 2020 lukuihin.

Myös lajin tulevaisuus näyttää varsin vakaalta ja erittäin mielenkiintoiselta. Lajin sisällä tapahtuu koko ajan paljon ja isoja uutisia tulee esiin miltei viikoittain.

Korhonen näkee tämän vaudikkaan kasvun ja sen luomat ilmiöt erittäin hyvänä asiana koko lajin kehityksen puolesta, mutta erityisesti Padelliiton toimintojen kehittämisen kannalta:

-Kun laji kasvamisensa seurauksena kehittyy ja uusia isoja asioita tapahtuu, myös lajin tunnettavuus kasvaa. Tämä kasvu luo ympärilleen ilmiöitä sekä niiden myötä palvelujen tarjonta laajenee. Meillä on varsinkin Suomessa loistava tilanne, koska lajin sisältä löytyy jo tässä vaiheessa uskomaton joukko lajiin intohimoisesti suhtautuvia ja idearikkaita ihmisiä, seuroja sekä erilaisia yhteisöjä. Tämä padelperhe haluaa omilla toimillaan edistää lajin vakaata kasvamista ja se onkin ehdottomasti suuri rikkaus, jota meidän tulee liitonkin sisällä vielä enemmän hyödyntää jo kuluvan vuoden aikana. Uskon vahvasti verkostojen voimaan ja meillä on hienot edellytykset rakentaa todella vahva ja tiivis lajiyhteisö yhdessä ei toimijoiden kanssa.   

Lajiliiton operatiiviselle ryhmälle lisää vastuuta lajin kotimaisessa kehittämisessä

Toiminnanjohtajan nimityksen myötä Suomen Padelliiton toiminnot siirtyvät enemmissä määrin liiton operatiivisen ryhmän vastuulle. Kuten monessa pienessä urheiluliitossa, toiminnan pyörittämisestä vastaa usein pääsääntöisesti liittojen hallitukset sekä erilaiset toimi-/valiokunnat. Näin on aiemmin ollut tapana myös vielä varsin nuoressa ja pienessä Padelin suomalaisessa lajiliitossa.

Suomen Padelliitossa ylintä strategista päätösvaltaa tulee jatkossakin hallinnoimaan sen liittohallitus, apunaan toiminnassa mukana olevat toimikunnat, mutta suuren lajikasvun myötä myös liittotoiminnan on uudistuttava ja kehitettävä toimintojaan, jotta se pysyy huimassa lajin kasvuvauhdissa mukana. 

-Padelin harrastaminen kasvaa Suomessa vauhdilla. Suomen Padelliiton on omalta osalta pystyttävä vastaamaan kasvuhaasteeseen. Visa Korhosen nimitys Suomen Padelliiton toiminnanjohtajaksi vahvistaa liiton hallinnon organisaatiota ja sen uudistamista. Visa ottaa päävastuun liiton toiminnasta. Liiton päivittäinen toiminta lepää enenevissä määrin liiton operatiivisen tiimin harteilla. Tiimin kuuluvat Visan lisäksi Mika Virmalainen (markkinointi, kumppanuudet, Cupra FPT,) sekä Riina Raskunen (kilpailut, koulutukset, valmennukset)”, kommentoi Suomen Padelliiton puheenjohtaja Janne Jukarainen.

Uusi toiminnanjohtaja on jo viime vuoden aikana ehtinyt tutustua Padelliiton toimintatapoihin sekä tulla tutuksi lajiyhteisölle sekä seuroille. Sisäisen siirron myötä lajiliitto pystyykin jatkamaan viime vuoden aikana tehtyä hienoa työtä sekä lajin edistämistä kokonaisvaltaisesti.

Myös Korhonen vannoo toiminnan ammattimaisen kehittämisen puolesta ja painottaa siinä erityisesti lajiyhteisön merkitystä ja sen tarjoamia voimavaroja: 

– Suomen Padelliiton tulee ehdottomasti tukea lajin kasvua ja toimillaan vankistaa sen kehittymistä myös tulevaisuudessa. Tämän johdosta onkin ollut erittäin tärkeää, että olemme pystyneet vahvistamaan viime vuoden aikana myös meidän omaa toimintaamme ammattimaisemmaksi sekä lisättyä omia resurssejamme. Tulemme jatkossa edelleen vankistamaan oman organisaatiomme sisäisiä rooleja sekä selkeyttämään toimihenkilöidemme vastuualueita. Tulemme myös jo tulevan vuoden aikana rakentamaan sisäisen lajiverkoston sekä erilaisia työryhmiä eri strategisten toiminta-alueiden alle. Tärkeimpinä suuntaviivoina kuluvaan vuoteen tulee olemaan juniori- ja seuratoiminnan kehittäminen, huippu- ja harrastepadelin edistäminen sekä liiton viestinnän tehostaminen. Tulemme tuomaan lajia näkyvästi esille valtamediossa mm. uudistuvan Finnish Padel Tourin sekä ulkokenttien SM-kisojen osalta. Omien toimintojemme lisäksi haluamme tänä vuonna nostaa vieläkin enemmän esille myös jäsenseurojamme sekä heidän tekemäänsä arvokasta työtä.


Lisätietoja:

Visa Korhonen     

Toiminnanjohtaja

puh. 041 314 2510

Janne Jukarainen

Puheenjohtaja

puh. 044 977 2652