Padelliiton hallituksen kuukausitiedote 8_2021

Tervehdys Suomen koko padelperheelle!


Suomen Padelliiton hallitus toimittaa hallituksen kokousten jälkeen ”Padelliiton kuukausikirjeen”, joka julkaistaan liiton omissa viestintäkanavissa sekä lähetetään sähköpostitse jäsenseuroihin. Tiedotteeseen kootaan ajankohtaisia asioita liiton toimintaan liittyen. Seurojen toivotaan jakavan tiedote edelleen omille jäsenilleen. Tällä tavoin liiton toimintaa saadaan näkyvämmäksi näiltäkin osin.


KANSALLINEN PADELPÄIVÄ 11.9.
Kansallista padelpäivää vietetään Suomessa lauantaina 11.9. Kyseisenä päivänä kaikkia liiton jäsenseuroja kannustetaan järjestämään padeliin liittyviä tapahtumia. Yhteisenä tavoitteena on edistää padelin harrastamista Suomessa. Aiheesta tiedotetaan vielä tarkemmin lähempänä.


SEUROJEN JÄSENLUOKKAMUUTOKSET
Suomen Padelliiton syyskokouksessa liiton jäsenseuroilla käytössä oleva äänimäärä määräytyy jäsenluokan perusteella. Jäsenluokka puolestaan määräytyy seuran jäsenmäärän mukaisesti. Mikäli seuran jäsenmäärä on kasvanut ja seura haluaa ilmoittaa mahdollisesta jäsenluokkamuutoksesta, ilmoitus on tehtävä liittoon 31.8. klo 24. mennessä. Muussa tapauksessa vuoden 2021 syyskokouksen äänimäärät määräytyvät maaliskuussa 2021 seurojen ilmoittamien jäsenmäärien perusteella.

Ilmoitukset jäsenluokkamuutoksista: office@padel.fi


SUOMEN PADELLIITON SYYSKOKOUKSEN 2021 VAALIVALIOKUNTA

Liiton sääntöjen mukaisesti liiton syyskokous valitsee liiton hallituksen kunakin vuonna erovuorossa olevia jäsenten tilalle uudet jäsenet. Tulevaa hallitusvalintaa silmällä pitäen muodostetaan vaalivaliokunta (2-4 henkilöä), joka käy ennakkoon vuoropuhelua jäsenseurojen kanssa. Tavoitteena on, yhteistyössä seurojen kanssa, löytää liitolle mahdollisimman toimiva hallitus vuodelle 2022. Henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita vaalivaliokuntatyöhön tai liiton hallitustyöhön pyydetään ilmoittamaan halukkuudestaan (office@padel.fi).


PADELOHJAAJAKOULUTUKSET
Suomen Padelliiton Padelohjaajakoulutuksia on toteutettu kesän aikana useita. Koulutukset jatkuvat syksyllä. Koulutuksen hinta on 150€/osallistuja. Liitto järjestää koulutuksia avoimina eri puolella Suomea. Seurojen on mahdollista tilata koulutuksia myös kohdennetusti. Tilauskurssien hinta on 1 150€ (+mahdolliset kouluttajan matka- ja majoituskulut). Koulutusten minimiosallistujamäärä on 10 henkilöä.
Koulutuksista voi tiedustella Visa Korhoselta (visa.korhonen@padel.fi).


SYYSKAUDEN 2021 KILPAILUT

Suomen Padelliiton syyskauden kilpailukalenteri on nähtävillä liiton kotisivuilla (https://padel.fi/suomenpadelliitto/#kilpailukalenteri). Kilpailuiden toteutuksissa järjestäjän on otettava huomioon viranomaisten koronaohjeistukset ja -rajoitukset. Sekä järjestäjien että kilpailijoiden on varauduttava siihen, että ne saattavat aiheuttaa nopeitakin muutoksia kilpailujärjestelyihin.

KILPAILUMÄÄRÄYKSET

Suomen Padelliiton kilpailumääräykset on päivitetty ja ne löytyvät liiton kotisivuilta osoitteessa:

https://padel.fi/wp-content/uploads/2021/07/Suomen-Padelliiton-kilpailumaaraykset-2021.pdf

SEURASARJA
Suomen Padelliitto järjestää jäsenseuroilleen Seurasarjan talvikaudella 2021-22. Sarjaan voivat osallistua kaikki halukkaat seurat. Alustavasti on suunniteltu, että sarja pelataan turnausmuotoisina viikonlopputapahtumina neljänä viikonloppuna 1.9.-31.5 (kts. kilpailukalenteri) välisenä aikana. Ylimmällä sarjatasolla, Liigassa, pelaavat seurajoukkueiden SM-kilpailuiden kahdeksan parasta joukkuetta. Muut joukkueet jaetaan divisiooniin, joissa joukkueet pelaavat keskenään. Sarjajärjestelmästä tiedotetaan seuroja
tarkemmin lähiaikoina.

Seurasarjoihin ilmoittautuminen on avattu 6.8.2021. Ilmoittautumiset suoritetaan sähköpostitse osoitteeseen: office@padel.fi

SEURASARJAN SEURAEDUSTUSOIKEUDET JA MUUT SEURASIIRROT
Seurasarjan seuraedustuksia koskevat määräykset löytyvät liiton kotisivuilta: https://padel.fi/wp-content/uploads/2021/08/Seuran-edustaminen-ja-seurasiirto-1.3-2.pdf
Kotisivuille liitetään myös seurasiirtolomake, jota tulee käyttää seurasiirtojen yhteydessä.
Seurasiirtolomake: https://padel.fi/seuroille/#seuraedustuksenmuutokset
Viimeinen seurailmoituspäivä/ seurasiirtopäivä näin ensimmäisenä kilpailukautena on poikkeuksellisesti 20.8.2021.


KANSAINVÄLISET KILPAILUT
Tulevana syksynä pelataan alla näkyvät kansainväliset kilpailut, joihin Suomella on tarkoitus lähettää maajoukkueet. Koronavirus toki saattaa vaikuttaa kilpailujärjestelyihin. A-maajoukkueen pelaajavalinnat pyritään tekemään mahdollisimman pikaisesti SM-kilpailuiden jälkeen. Seniorimaajoukkueiden valinnat vahvistetaan sitä mukaan, kun kunkin kilpailun kilpailumuoto selviää. Osa joukkueista vahvistetaan jo 10.8. mennessä.


● 4.-9.10. EM Bilbao (miehet ja naiset)
● 11.-16.10. MM Las Vegas (seniorit)
● 2.-7.11. EM Portugal (seniorit)
● 15.-20.11. MM Qatar (naiset)?

KORONAVIRUS
Suomen Padelliitto kehottaa jäsenseurojaan sitoutumaan toiminnassaan Olympiakomitean 20.4.2021 päivittämiin suosituksiin terveysturvallisista harjoitus- ja kilpailutoiminnoista. Ne puolestaan perustuvat OKM:n ja THL:n laatimiin suosituksiin. Alla linkki suosituksiin.
Suositukset terveysturvalliseen harrastus- ja kilpailutoimintaan:

https://www.olympiakomitea.fi/2021/03/29/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

Padelterveisin!
Suomen Padelliiton hallitus