Padelin suosio jatkaa räjähdysmäistä kasvuaan

Vuosi 2020 oli Suomessa Padelin kasvulle kiistaton menestystysvuosi.

Vaikeasta koronatilanteesta huolimatta lajin harrastajamäärät räjähtivät ja kenttämäärät tuplaantuivat. Parantuneet harrastus- ja peliolosuhteet edesauttoivat suuresti uusien lajikokeilijoiden ja harrastajien mahdollisuuksia päästä pelaamaan ja harjoittelemaan. Lukemattomalle määrälle kokeilijoista padelkärpänen pääsikin puraisemaan todenteolla ja intohimo lajiin sekä matalan kynnyksen liikuntamuotoon syttyi salaman lailla.

Padel loi uusia yhteisöjä ympäri Suomen, tarjosi arvokasta sosiaalista kanssakäymistä turvallisessa muodossa sekä vankisti harrastajien ja liikkujien rakkautta lajiin. Harrastajia tavoitettiin kaikista eri ikäluokista ja mukana oli aktiivisesti liikkuneista, aiemmin mitään harrastamattomiin. Laji onnistui mainiosti tavoittamaan myös muiden lajien nuoria drop out-harrastajia.

Kasvaneiden harrastaja – ja kenttämäärien lisäksi myös Suomen Padelliiton alaisten jäsenseurojen määrä yli tuplaantui vuoden 2020 alusta. Kasvuvauhti oli vieläkin kovempaa padelseurojen jäsenmäärissä, jotka kolminkertaistuivat edellisvuoden luvuista.

Kasvu kiihtynyt entisestään alku vuoden aikana

Kuluva alkuvuosi on ollut myös Padelin sisällä erittäin haastavaa vakavan koronatilanteen johdosta. Vaikea pandemiatilanne ja valtioneuvoston sekä aluehallintovirastojen määräämät rajoitukset ovat ymmärrettävästi jarruttaneet normaalia harrastustoimintaa monilla alueilla. Hallit ovat joutuneet päivittämään koronakäytäntöjään ja -ohjeistuksiaan, rajoittamaan mm. harrastajamääriä halleilla, poistamaan pukuhuoneet käytöstä ja ottamaan huomioon uusia kulkureittejä kentille. Myöskään kilpailutapahtumia ei olla merkittävästi saatu käynnistettyä. Esimerkiksi kaikki Padelliiton alaiset kilpailut sekä koulutukset on jouduttu perumaan ainakin huhtikuun loppuun asti.

Tästä huolimatta alkuvuoden aikana lajin kasvu ja leviäminen on jatkunut kovalla tahdilla.

Tällä hetkellä Suomessa Padelia pääsee harrastamaan jo 56. eri paikkakunnalla Tammisaaren ja Tornion välillä. Loppuvuoden aikana paikkakuntaluku tulee nousemaan rakennushankkeiden myötä yli 80:een. Kenttämäärät ovat kasvaneet kahdessa kuukaudessa useilla kymmenillä ja tulevat loppu vuoden sisällä, käynnissä olevien hankkeiden myötä tuplaantumaan tämän päiväisestä tilanteesta. Parantuneen kenttätilanteen johdosta myös harrastajamäärät ovat jatkaneet nousuaan.

Lajikiinnostus näkyy selvästi myös Padelliiton jäsenseuramäärien kasvussa, jota on tullut maaliskuuhun mennessä jo 17,86% vuoden vaihteesta.

PADEL LUKUINA

20192020TILANNE
19.3.2021
ARVIO
JOULUKUU 2021
KENTÄT90206277560*
PAIKKAKUNNAT 34475684*
PADELLIITON JÄSENSEURAT12283345**
SEUROJEN JÄSENMÄÄRÄT27167724434500**
YKSITTÄISET HARRASTAJAT120003000037500~55000**
*Arviot perustuvat kenttien ja paikkakuntien osalta Padelliiton saamiin tietoihin käynnissä olevista hankesuunnitelmista
**Arviot perustuvat alkuvuoden kasvutahtiin
Padel buumi ei hiivu

Taulukko osoittaa, että padel on jatkanut positiivista ja vauhdikasta kasvuaan. Laji on saanut myös paljon näkyvyyttä alkuvuoden aikana eri medioissa ja tätä kautta laji on alkanut tulla tutuksi suomalaisille myös alueilla, jossa harrastusmahdollisuuksia ei vielä tällä hetkellä ole.

Padelin vetovoimaa tulee lisäämään myös seurojen ja kenttätoimijoiden tarjoamat erilaiset lajia tukevat palvelut. Organisaatiot luovat aktiivisesti harrastus- ja kilpailutoimintaa tukevia uudenlaisia viihdyttäviä tuotteita ja kilpailukonsepteja. Nämä mallit toimivat hienosti jo edeltävänä vuonna, tarjoten kipinän saaneille harrastajille hauskaa ja helppoa sekä yhteisöllisyyttä tarjoavaa toimintaa uusissa eri muodoissa. Nykypäivän nopeasti muuttuvassa maailmassa, vastaavalla tarjonnalle on varmasti paljon kysyntää.

Tulevaisuudessa lajin jatkuvan kasvun edellytyksenä on ehdottomasti lisääntyvät kenttämäärät, jotka ovat sidoksissa myös harrastajamäärien tasaiseen kasvuun. Nopean harrastajamäärän kasvun myötä kenttävuoroille on muodostunut kova kysyntä ja vapaita aikoja on ollut vaikea löytää. Tulevien rakennushankkeiden myötä harrastusolosuhteet tulevat merkittävästi lisääntymään ja tulevat varmasti tarjoamaan kaikille harrastajille paremmin mahdollisuuksia saada pelivuoroja itselleen.

Suomen Padelliiton liittokoordinaattori Visa Korhonen kuvailee värikästä alkuvuotta seuraavasti:

”Kokonaisuudessaan alkanut vuosi on ollut erittäin vauhdikas ja kiireinenkin. Jatkuvasti tapahtuu erittäin paljon ja saamme kuulla mielenkiintoisia lajiuutisia ympäri maan. Lajin sisälle on muodostunut yleisesti erittäin hyvä ja vahva tekemisen meininki. Iso kiitos tästä kuuluu tottakai itse harrastajille, lajin parissa toimiville valmentajille ja -ohjaajille sekä erityisesti jatkuvasti kehittyville liiton jäsenseuroille. Seurat tekevät päivittäin erittäin arvokasta työtä kaiken ikäisten ihmisten liikuttajina ja liikuntapalveluiden tarjoajina. Seurat ovat onnistuneet rakentamaan jäsenilleen innostavia toimintamalleja ja tämän työn hedelmä näkyy selvästi jäsenseurojemme suuresti kasvaneissa jäsenmäärissä.

”Lisäksi ilman harrastusolosuhteita, ei olisi harrastajiakaan. Suuri kiitos lajin kehityksen mahdollistamisesta kuuluu ehdottomasti halli- ja kenttäyrittäjille, jotka ovat uskoneet lajiin ja sen kehittymiseen. Arvostan suuresti heidän tekemiään isoja satsauksia ja investointeja lajin eteen, näinä haastavina sekä epävarmoina aikoina. Lisämaininta myös kunnille, jotka ovat panostaneet kuntalaisten vapaa-ajan palveluihin ja rakennuttaneet kenttiä asukkaidensa virkistyskäyttöön.”, Korhonen jatkaa.