Suomen Padelliiton päivitetyt suositukset pelaamiseen ja päivitetyt koronaohjeistukset

Hallituksen säätämien poikkeusolojen sekä kolmen viikon sulkutilan seurauksena Suomen Padelliitto päivittää myös omia suosituksiaan. Uusilla suosituksilla haluamme taata turvallisten harrastusolosuhteiden säilyttämisen padelkeskuksissa sekä jäsenseurojemme ja lajiharrastajien keskuudessa.

Suositukset ovat voimassa 25.2.-28.3.2021 väliselle ajalle.

Padelliiton suosittelee hallitoimijoita kiristämään entisestään koronatoimenpiteitä halleilla ja padelkentillä sekä noudattaa tarkasti Aluehallintoviraston päivitettyjä määräyksiä. Suosittelemme tehostamaan kiinteistöjen siivoamista ja pelialueiden sekä välineiden desifiointia. Harrastajille tulee mahdollistaa käsihygienian ylläpitäminen esimerkiksi käsidesiautomaatein tai käsidesipullojen avulla. Suosittelemme myös yleisten oleskelutilojen sekä pukuhuoneiden väliaikaista sulkemista. Myös kentille siirtymisissä tulee mahdollistaa esteetön kulkeminen ja näin välttää ns. pullonkaulojen muodostumista.

Harrastus- ja kilpaharrastustoiminnoissa liiton suosituksena on välttää yli kuuden hengen tapahtumia ja turnauksia. Lisäksi on erittäin tärkeää ottaa huomioon harrastajien ohjeistaminen toimitiloissa ja mahdollistaa kaikille turvallinen ympäristö.

Turvallisen ympäristön mahdollistamiseksi ja harrastuspaikkojen avoinna pysymisen takaamiseksi Padelliitto kehottaa myös kaikkia lajin harrastajia noudattamaan vastuullista toimimista harrastustiloissa:

-Saavu hallille vasta juuri ennen pelivuorosi alkua ja vältä ylimääräisiä kontakteja

-Noudata kahden metrin etäisyyksiä kanssa harrastajiisi kentälle siirtyessäsi

-Vältä tarpeetonta oleskelua hallilla ja pelialueiden välittömässä läheisyydessä.

-Käytä kasvomaskia kaikissa tilanteissa paitsi pelatessasi.

-Saavu pelaamaan ainoastaan täysin terveenä

-Mikäli sinulla on pienintäkään poikkeavaa oiretta, vapauta vuorosi ja jää varmuuden vuoksi kotiin lepäämään

-Jos epäilet tartuntaa, mene välittömästi testiin.

Liiton suositukset kattavat kaikki Suomen lajialueet huolimatta siitä sijaitseeko paikkakunta määritellyillä leviämis- tai kiihtymisalueilla.

Pyritään yhdessä toimimalla pitämään palloa liikkeellä järkevästi ja turvallisesti!