Suomen Padelliiton liittohallituksen kuukausitiedote helmikuu 2021

Tervehdys Suomen koko padelperheelle!

Suomen Padelliiton hallitus toimittaa hallituksen kokousten jälkeen ”Padelliiton kuukausikirjeen”, joka julkaistaan liiton omissa viestintäkanavissa sekä lähetetään sähköpostitse jäsenseuroihin. Tiedotteeseen kootaan ajankohtaisia asioita liiton toimintaan liittyen. Seurojen toivotaan jakavan tiedote edelleen omille jäsenilleen. Tällä tavoin liiton toimintaa saadaan näkyvämmäksi näiltäkin osin. 

SUOMEN PADELLIITON TOIMIKUNNAT

Padelin harrastaminen Suomessa kasvaa voimakkaasti. Liitto pyrkii omalta osaltaan edistämään lajin kasvua. Liiton keskeisimpiä tehtäviä on kehittää seuratoimintaa, valmentajakoulutusta, kilpailutoimintaa, junioritoimintaa, maajoukkuetoimintaa sekä olla eri sidosryhmien kanssa luomassa puitteita lajin harrastamiseen kaikille suomalaisille. Lajin kasvaessa liitto tarvitsee lisää käsipareja omaan toimintaansa. Liiton hallitus on päättänyt organisoida toimintaansa siten, että eri osa-alueiden tehtäviä jaetaan entistä vahvemmin toimikunnille. Kuhunkin toimikuntaan on nimetty hallituksen edustaja/edustajia ja niihin haetaan aktiivisia toimijoita myös hallituksen ulkopuolelta. Toimikuntia ovat:

  • Talous, hallinto ja kumppanuus
  • Viestintä ja markkinointi
  • Kilpailu
  • Valmennus
  • Juniorityö
  • Seuratoiminta
  • Eettinen

Mikäli koet kiinnostusta olla kehittämässä padelin harrastamista jollakin osa-alueella, niin ota yhteyttä Janne Jukaraiseen (p. 044-9772652, janne.jukarainen@padel.fi). 

HELMIKUUN SEURAKAMPPANJA

Liitolla on käynnissä kampanja uusien jäsenseurojen perustamisesta. Tavoitteena on, että helmikuun loppuun mennessä liitolla on 30 jäsenseuraa. Tämä mahdollistaa valtion liikunta-avustusten hakemisen vuodelle 2022. Tällä hetkellä seuroja on 29!!! Helmikuun aikana perustetuille uusille seuroille on luvassa kaksi paikkaa liiton Padelohjaajakurssille puoleen hintaan!!! Liiton kotisivuilta (https://padel.fi/seuroille/) ja liiton instasta #padelliitto voi käydä lukemassa lisää kampanjasta ja muista seuraeduista. Jäsenseurahakemus sekä tiedot jäsenmaksuista löytyvät myös liiton kotisivuilta (https://padel.fi/seuroille/#liittyminenjasenseuraksi).

UUSIA SEUROJA

Liiton hallitus hyväksyi uudeksi jäsenseuraksi: Rajamäen Kehitys ry, Rajamäeltä.

Liiton jäsenseurat näkyvät liiton kotisivuilla (https://padel.fi/suomenpadelliitto/#jasenseurat).

”KAIKKI PELAA PADELIA”

Suomen Padelliitto on aloittanut yhteistyön Suomen Paralympiakomitean kanssa. Tarkoituksena on edistää padelin harrastamista kaikille suomalaisille erilaiset toimintakyvyt huomioiden. Syksylle 2021 on suunnitteilla yhteinen tapahtuma aiheeseen liittyen. Jos olet kiinnostunut kehittämään parapadelia yhteistyössä liiton ja paralympiakomitean kanssa, niin ole yhteydessä Janne Jukaraiseen (p. 044-9772652, janne.jukarainen@padel.fi). 

KEVÄÄN 2021 KILPAILUT

Kevään 2021 kilpailut näkyvät liiton kotisivujen Toimintakalenterissa. Koronan vuoksi alkuvuoden kilpailut on jouduttu perumaan. Liiton hallitus teki päätöksen perua tulevat kilpailut 31.3.2021 saakka. Loppukevään kilpailuista hallitus tekee linjauksen seuraavassa kokouksessaan 7.3.2021. 

SEURAWEBINAARI 28.2.

Liiton jäsenseuroille järjestetään seuraava Seurawebinaari su 28.2. klo 18. Webinaarin aiheena on Suomen Olympiakomitean tarjoamat palvelut seuroille, SuomiSportin seurapalveluiden esittely sekä Pohjolan vakuusten esittely. 

SuomiSportin uuden päivityksen myötä sen käyttö on suoraviivaistunut ja helpottunut. SuomiSportin avulla seuran on helppo hoitaa mm. jäsenrekisterin ylläpito, jäsenmaksujen periminen ja hallinta, tapahtumien myynti sekä viestintä jäsenille. GDPR tietosuoja-asetus asettaa myös yhdistykselle tarkkoja vaatimuksia henkilöjäsenten tietojen hallinnan suhteen. SuomiSportin kautta seurat saavat käyttöönsä kyseisen tietosuoja-asetuksen vaatiman työkalun jäsentietojen hallintaan. Kutsulinkki webinaariin lähetetään seuroille lähempänä.

KORONAVIRUS

Suomen Padelliitto kehottaa jäsenseurojaan sitoutumaan toiminnassaan Olympiakomitean 27.1.2021 päivittämiin suosituksiin terveysturvallisista harjoitus- ja kilpailutoiminnoista. Ne puolestaan perustuvat OKM:n ja THL:n laatimiin suosituksiin. Alla linkki suosituksiin.

Suositukset terveysturvalliseen harrastus- ja kilpailutoimintaan https://www.olympiakomitea.fi/2020/11/20/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

Padelterveisin!

Suomen Padelliiton hallitus